Ljuflig vid hvar man

Jump to navigation Jump to search
Lid, varna, trösta, tro. — ‭SK73, Kapitel summering till 2 tim 2
23. Men förkasta dÄraktig och öfverdÄdig spörsmÄl, vetandes att de föda trÀto af sig.

24. Men Herrans tjenare skall icke vara trÀtosam, utan ljuflig vid hvar man, lÀraktig, den de onda lida kan;

25. Och med saktmodighet straffa dem som emotstÄ; om Gud en gÄng vill gifva dem bÀttring, till att förstÄ sanningen;

26. Och besinna sig ifrÄ djefvulens snaro, af hvilkom de fÄngne Àro efter hans vilja.

— ‭SK73, 2 Tim 2 23-26

Bibeln sÀger hur vi ska vara mot varje man, ljuvlig vid var man, men vi ska ÀndÄ fly frÄn Jambres bröder som framgÄr i kapitlet alldeles efter 2tim3.