Ljuflig vid hvar man

Jump to navigation Jump to search
Lid, varna, trösta, tro. — ‭SK73, Kapitel summering till 2 tim 2
23. Men förkasta dåraktig och öfverdådig spörsmål, vetandes att de föda träto af sig.

24. Men Herrans tjenare skall icke vara trätosam, utan ljuflig vid hvar man, läraktig, den de onda lida kan;

25. Och med saktmodighet straffa dem som emotstå; om Gud en gång vill gifva dem bättring, till att förstå sanningen;

26. Och besinna sig ifrå djefvulens snaro, af hvilkom de fångne äro efter hans vilja.

— ‭SK73, 2 Tim 2 23-26

Bibeln säger hur vi ska vara mot varje man, ljuvlig vid var man, men vi ska ändå fly från Jambres bröder som framgår i kapitlet alldeles efter 2tim3.