IHL:Tyckaatthanärvis

Jump to navigation Jump to search

Tycka att han är vis

Många vill vara visa för vishet är bättre än pärlor.

”Ty vishet är bättre än perlor, och allt det man önska må, kan intet liknas henne.” — ‭SK73, ‭Ordspråksboken‬ ‭8:11‬

Men denna världens vishet är galenskap för Gud.

19. Ty denna verldenes vishet är galenskap för Gudi; efter som skrifvet är: Han griper de visa uti deras klokhet; — ‭SK73, EPISTEL DEN FÖRRA TILL DE CORINTHIER Capitel 3

Visheten kommer genom att frukta Gud.

”Herrans fruktan är begynnelsen till att lära; de galna förakta vishet och tuktan.” — ‬ ‭‭SK73, ‭‭Ordspråksboken‬ ‭1:7
”Bespottaren söker vishet, och finner henne intet; men dem förståndiga är vishet lätt.” — SK73, ‭‭Ordspråksboken‬ ‭14:6‬ ‭
[14] The secret of the Lord is with them that fear him; and he will shew them his covenant. — KJV, Psalm 25:14
”Herrans hemlighet är ibland dem som frukta honom; och sitt förbund låter han dem få veta.” — ‬ ‭KJV, ‭‭Psaltaren‬ ‭25:14

Det är därför som en som tycker sig är vis kan vara värre en en dåre.

[5] Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit. — KJV, Proverbs 26:5
”Men svara dåranom efter hans dårskap, att han icke skall låta sig tycka, att han är vis.” — ‭SK73, Ordspråksboken‬ ‭26:5‬
[12] Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him. — KJV, Proverbs 26:12
”När du en ser, som sig tycker vis vara, det är mera hopp uppå en dåra, än på honom.” — ‭SK73, ‭‭Ordspråksboken‬ ‭26:12‬
[16] The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason. — KJV, Proverbs 26:16
”En later tycker sig visare vara än sju, som seder lära.” — SK73, ‭‭Ordspråksboken‬ ‭26:16‬ ‭
[11] The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out. — KJV, Proverbs 28:11
”En rik man tycker, att han är vis; men en fattig förståndig märker honom.” — SK73, ‭Ordspråksboken‬ ‭28:11‬ ‭

Så en som tycker att han är vis och inte känna till Gud är ett tecken på att personen är ofrälst och värre än en dåre.